قناری برازجان6
توسط: admin | درتاریخ: 9 خرداد 1390 | نظرات: 0 | بازدیدها: 2716
<div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;"><img src="http://www.canaryborazjan.com/uploads/posts/2011-05/1306778327_a1.jpg" border="0" alt="" /></span></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;"><img src="http://www.canaryborazjan.com/uploads/posts/2011-05/1306778391_a6.jpg" border="0" alt="" /></span></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;" /> </div> <div style="text-align: center;"> <div align="center"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری برازجان6</span></a></div> </div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="color: #000000;">قناری</span></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><span style="background-color: #ff00ff; color: #00ff00;">بازگشت به صفحه اصلی</span><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"><a title="قناری برازجان" href="http://www.canaryborazjan.com" target="_self"><br /></a></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div></div> </div> <div></div>
قناری برازجان5
توسط: admin | درتاریخ: 9 خرداد 1390 | نظرات: 0 | بازدیدها: 7529
قناری برازجان4
توسط: admin | درتاریخ: 9 خرداد 1390 | نظرات: 0 | بازدیدها: 7671
قناری برازجان 3
توسط: admin | درتاریخ: 8 خرداد 1390 | نظرات: 0 | بازدیدها: 3110
قناری برازجان 2
توسط: admin | درتاریخ: 8 خرداد 1390 | نظرات: 0 | بازدیدها: 4782
قناری برازجان1
توسط: admin | درتاریخ: 8 خرداد 1390 | نظرات: 0 | بازدیدها: 4420
نژاد قناری2
توسط: admin | درتاریخ: -6 فروردین 769 | نظرات: 0 | بازدیدها: 13635



نژاد قناری2



قناری نژاد جیبر

این نژاد با جثه ریز و بدنی فردار یکی از قدیمیترین نژادهای قناری میباشد که طول بدنش 14سانت و با سینه و ران عریان و فاقد از پر نمایان میشود و حالت ایستادن ان بر روی چوب شبیه به  عدد هفت لاتین(7) میباشد و بیشتر حالتی چون ترس را بخود میگیرد این قناری دارای سری ریز و بطرف جلو عمود میباشد که با کتف پرنده یکسان بوده و هیچگاه از کتف پرنده بالاتر نمیرود . تکثیر و پرورش این نژاد تقریبا مشکل میباشد و نیاز به تجربه کافی را دارد این نژاد خود والدین خوبی نیستند و حتما باید در پرورش جوجه ها از قناری حمال استفاده شود که همین امر باعث شده که بعضی ها برای رسیدن به تکثیر راحت و بی دردسر این قناری را با قناری رسمی جفت کرده و باعث از بین بردن نژاد اصل و با کیفیت این قناری شوند .این نژاد معمولا در حالت و ژستهای عجیب و غریب دیده میشوند .نگهداری و تکثیر این نژاد در هوای گرم بهتر امکان پذیر میباشد. 



نژاد قناری2


قناری نژاد جیبوسو 

این نژاد قناری در سال 1982برای اولین بار در بلژیک به نمایش گذاشته شد .این نژاد بسیار شبیه به قناری جیبر ایتالیایی میباشد اما دارای جثه بزرگتری  حالت ایستادن متفاوت با قناری جیبر میباشد .این نژاد همانطور که از اسمش پیداست حاصل امیزش نژاد جیبر با نژاد بو سو میباشد که دارای هیکلی شبیه به بوسو و ظاهری شبیه به جیبر میباشد این نژاد بصورت عمود بر روی میله نشسته و سر خود را کاملا پایین نگه میدارد بطوری که که سر پرنده به میان پاهایش میرسد این نژاد بعلت شرایط تکثیر راحتتر از جیبر توانسته نظر علاقه مندان به نژاد جیبر را به خود جلب کرده و امروزه افراد زیادی مشغول تکثیر این نژاد میباشند.




قناری نژاد بوسو 

این نژاد که متعلق به کشور بلژیک میباشد بیش از دو قرن است که خدمت دارد  از مشخصات این قناری میتوان به باریکی و بلندی ان اشاره کرد طولی در حدود 16 سانت و بصورت قوز کرده میباشد این قناری در پشت تا انتهای دو در یک خط قرار دارد. 



قناری نژاد ملادو

این قناری شبیه به قناری جیبوسو میباشد که اخیرا این نژاد به نژادهای قناری اضاف شده است از نظر طول از قناری جیبوسو بزرگتر میباشد و طولی در حدود 21سانتی متر را دارد که از گردن به بالا 6 سانت و از گردن به پایین 15سانت میباشد .



قناری نژاد مونیخی

این نژاد در سال 1780در المان وجود داشته است و در رده قناریهای فری قرار دارد .این نژاد در جنگ جهانی دوم به فرانسه برده شد این قناری که جزو قناریهای بزرگ جثه میباشد طولی در حدود17سانت این نژاد دارای بالهای بلند و چسبیده به بدن و پاها و دم نیز باریک و بلند و سر و گردن کوچک و شانه و سینه باریک میباشد.



قناری نژاد فری شمال هلند 

این قناری در فرانسه و هلند وجود داشته  ودارای پرهایی بصورت فر و با فاصله از بدن میباشد که باعث بزرگتر دیده شدن پرنده میشود  این نژادی با طولی به 18سانت بسیار کم تحرک میباشد دارای دمی بلند تنی فر دار میباشند شبیه به نژاد فردار پاریسی میباشد با این تفاوت که این قناری در شکم خود نیز دارای فر میباشد این قناریهای والدین خوبی بوده  و از تکثیر راحتی برخورداند.




قناری نژاد فری جنوب هلند

این قناری حدود صد سال پیش از قناری فری پاریسی و بلژیکی وجود داشته این نژاد بصورت هفت لاتین(7)بر روی میله نشسته و دم به میله نشیمن چسبیده و سر و گردن بطوری افقی میباشد این نژاد دارای گردنی باریک و بلند و سری کوچک و بیضی شکل میباشد این نژاد از قناری فری شمال هلند کوچکتر بوده و طول ان 16 سانتی متر است بر خلاف قناری فری شمال هلند والدین خوبی نیز نمیباشند .



 قناری نژاد فری پادو آیی

این قناری متعلق به ایتالیا و ناحیه پادو آ بوجود امده است این قناری ارای طول بدنی در حدود 18 سانت میباشد که بصورت عمود بر روی میله میایستد  این نژاد دارای دو نوع کاکل دار و بی کاکل میباشد که در نوع کاکل دار ،کاکل ان گرد بوده و چشم و منقار را پوشش میدهد.پرورش و تکثیر این قناری دشوار میباشد و نیاز به تجربه دارد .



قناری نژاد فری پاریسی 

این قناری که متعلق به کشور  فرانسه میباشد .بزرگترین نژاد قناری در حال حاضر میباشد که طول بدن ان بین 20تا24 میباشد این نژاد در تمام طول بدن دارای فر میباشد این قناری برای تکثیر ضمن اینکه نیاز به قفس و لانهای بزرگ میباشد تکثیر دشواری نیز دارد این نژاد به علت امیزش خویشاوندی معمولا فلج یا نابارور میباشند .این قناری در فرانسه علاقه مندان بسیاری دارد .


نژاد قناری2




قناری نژاد فری سویسی (swiss frill)

این نژاد که متعلق به سویس میباشد با طولی به 17 سانت و سری کوچک و بیضی شکل و گردنی باریک میباشد که عمود بر روی میله ایستاده و اندامی کاملا کمونی دارد از نظر ظاهر شبیه به فنسی اسکاتلندی و ژستی چون فری جنوب هلند را رادا میباشد. 


نژاد قناری2



قناری نژاد فری میلانی (milanese frill )

این نژاد که متعلق به ایتالیا میباشد یکی از نژادهای فری درشت میباشد که طول بدنش به 19 سانت میرسد این نژاد با بدنی کاملا فر دار بصورت عمود روی چوب می ایستد و بدن خود را از سر تا دم کاملا در یک خط قرار میدهد.  




قناری نژاد بلژیکی

این نژاد که حدود 200سال پیش در بلژیک بوجود امده و زمانی قناری مورد توجه انگلستانی ها بوده است در حال حاضر نژاد های دیگر جای ان را گرفته است و دیگد مورد توجه انچنانی انها قرار نمیگیرد این نژاد دارای طولی به حدود 15 سانت با سری کوچک و گردنی بلند بصورت مارپیچ میباشد که شانه های بلند ان به قناری حالت قوز دار را میدهد این نژاد بسیار زیبا میباشند که متاسفانه والدین خوبی نمیباشند.







بازگشت به صفحه اصلی

 


نژادهای قناری
توسط: admin | درتاریخ: -8 فروردین 769 | نظرات: 0 | بازدیدها: 10802

قناری نژاد بورد یا مرزیborder

این نژاد در مرز  انگلیس و اسکاتلند بوجود امده است که از این رو هم اسکاتلندیها و هم انگلیسی ها بر سر این نوع نژاد قناری ادعا داشتند که در سال 1890 برادعای هر دو خاتمه داده شد ونام ان را قناری مرزی نامیدند .این قناری کوچک جثه و گرد میباشد که ضمن چاق بودن ان بسیار پر تحرک نیز میباشد. نسل این نژاد بعلت داشتن علاقه مندان بسیار رو به افزایش میباشد طول بدن این قناری 14 سانتی متر و سینه گرد و سر و گردنی  کاملا بالا دارد .


قناری نژاد لیزارد یا سوسماری(lizard)

این نژاد از رنگ امیزی بسیار زیبایی برخوردار میباشد که گویی کاملا پرهای ان را نقاشی کرده باشید و کاملا شبیه به فلس میباشد پرهای این نژاد در در وسط تیره و در انتها روشن میباشد که این رنگ امیزی جلوه بسیار زیبایی را به قناری داده است این زیبایی خاص را بیشتر میتوان در بال و دم این پرنده مشاهده کرد منشا این قناری ظاهرا کشور انگلستان میباشد که در حال تکثیر رنگهای مختلفی از این نژاد میباشند این نوع قناری دارای رژیم غذایی مخصوص و تغذیه ای شبیه به قناریهای بزرگ جثه را دارند و به را اماده شدن نیاز به وقت بیشتری را دارند.



نژادهای قناری



قناری نژاد برنیbernese

این نژاد قناری در برن پایتخت سویس بوجود امد و بر گرفته از قناری رولر میباشد .این نژاد با پرهایی کاملا نرم و جثه نسبتا بزرگ شبیه به قناری یورکشایر میباشد که به نسبت از قناری یورکشایر کوچکتر و در حدود 16 سانتی متر میباشد این نژاد دارای سری پهن شبیه به چهار گوش و گردنی فرو رفته و طولی کوچکتر از قناری یورکشایر  که به راحتی میتوان ان را از قناری یورکشایر متمایز کرد این نژاد به رنگ قرمز سیر  و با لکه های روشن بر روی بدن خود ظاهر میشوند که بسیار پر تحرک و جنگجو میباشند.


نژادهای قناری



قناری نژاد کلمبوس فنسی(columbus fancy)

این نژآد قناری یکی از جدیدترین نژادهای قناری میباشد که جدیدا در امریکا و بصورت کاکل دار بوجود امده است.






 




نژادهای قناری


قناری نژاد فنسی ایرلندی(lrish fancy)

این نژاد قناری که برگرفته از قناری نژاد رولر میباشد که ضمن شباهت ان به اجداد با تفاوت اندکی در گردی سر و جمع بودن بالهایش اوتزی نیز همچون قناری رولر را دارا میباشد.





قناری نژاد راز اسپانولا(raza espanola)

این قناری با طولی به 11 سانت یکی از قناریهای مینیاتوری میباشد که در اسپانیا بوجود امده است این نژاد در سال از سال 1948وجود داشته که در سال 1956 به عنوان نژادی جدید ثبت و معرفی شد .نژادی بسیار ظریف و کوچک میباشد که از استخوانبندی کوچک و ظریف برخوردار است.


قناری نژاد هوسوی ژاپن(japanese hoso)

یکی از نادرترین نژآد قناری میباشد که در سال 1974به رسمیت شناخته شد .این نژاد کوچک ومینیاتوری در شهر توکیوی ژاپن بوجود امده و حاصل امیزش نژادهای فنسی اسکاتلندی و نژاد بلژیکی میباشد این قناری با شکلی هلال مانند بطور قائم بر روی میله می ایستد .قناری هوسو باریک میباشد و طول ان حدود 11 سانتی متر میباشد گردن ان دارای خمیدگی جزیی بوده و دارای نوکی کوتاه و دمی باریک و بلند که در انتها دو شاخه میشود میباشد.







بازگشت به صفحه اصلی


دانه 2
توسط: admin | درتاریخ: -16 فروردین 769 | نظرات: 0 | بازدیدها: 3255

 

تعریف علمی دانه کتان

 

 

 

 

 امروزه گیاه كتان در منطقه وسیعی از اروپا و آسیا می‌روید‌. ازاین گیاه استفاده‌های زیادی به‌عمل می‌آید‌. از الیاف آن برای یافتن پارچه ‌استفاده می‌شود‌. پارچه كتان برای البسه مخصوصاً در تابستان نوعی مناسب به‌شمار می‌رود‌. كتان گیاهی است كه از قدیم‌الایام شناخته شده و به‌كار می‌رفته است‌. حتی پرورش آن‌ در مصر در حدود پنج قرن قبل از میلاد مسیح معمول بوده است‌.


     تركیبات شیمیائی

از دانه‌های كتان‌ در اثر فشار و بدون حرارت دادن روغنی به‌دست می‌آید كه به روغن كتان (‌برای اینكه با روغن برزك اشتباه نشود) نامیده می‌شود‌‌.

     خواص داروئی

روغن تخم كتان علاوه بر داشتن Omega-۳ دارای ویتامین E نیز می‌باشد و حتی اگر به مقدار بیش از احتیاج (یك قاشق چایخوری در روز) مصرف شود عوارض جانبی نخواهد داشت.

خاصیت مهم دیگر روغن كتان اثر ضد تورم آن می‌باشد. میگرن‌های دردناك را شفا داده و عادات ماهانه دردناك را از بین می‌برد‌.

مطالعات جدید نشان داده است كه روغن تخم كتان حتی می‌تواند مصونیت بدن را در مقابل بیماری‌ها بالا ببرد‌. استفاده از این روغن از سرطان جلوگیری می‌كند‌.

تخم كتان به‌علت داشتن موسیلاژ زیاد نرم‌كننده بسیار خوبی است و در رفع یبوست می‌توان از آن استفاده كرد‌. بدین منظور باید تخم كتان را روی زبان ریخت و با مقداری آب آن را بدون جویدن بلعید و یا می‌توان تخم كتان را در آب خیس كرده و صبح ناشتا خورد‌.

دم كرده تخم كتان نیز معجزه‌گر است‌. دم كرده آن علاج بیماری‌های مجاری ادرار‌، زخم معده و وروم روده‌، یبوست‌، ورم مثانه‌، سنگ كلیه‌، ‌سرفه‌، دردهای پریود و حتی مرض قند می‌باشد‌.

می‌توان تخم كتان را با مقادیر آب جوشانید و سپس جوشانده آن را در داخل وان حمام ریخت و در آن دراز كشید‌. خارش پوست را فوراً از بین می‌برد‌.

     طرز استفاده

روغن تخم كتان به‌نام Flax Seed Oil نامیده می‌شود و می‌توان آن را از فروشگاه‌های گیاهان داروئی و یا برخی از داروخانه‌ها خریادری كرد كه البته در یخچال نگهداری شود و باید دقت كرد كه تاریخ مصرف آن نگذشته باشد‌.

     مضرات‌

مضرات خاصی برای آن بیان نشده است‌.

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی